נתכים מיוחדים

נתכים עמידים בקורוזיה וטמפ׳

נתכים מיוחדים

אוקסיד מייצגת רשמית את חברת ״דורלוי״. ״דורלוי״ היא חברה לייצור סגסוגות לעמידות בפני טמפ׳ גבוהות וקורוזיות. חלק מהחומרים הם רכוש החברה והם מוגנים ברשם הפטנטים.

הנתכים המיוחדים ותכונותיהם

החברה מייצרת את הנתכים העמידים לטמפ׳ הבאים: HN, HL, HK, HI, HH, HF, HE, HD, HC, HP, HT, HU, HW, HX.כל הנתכים האלו תולדה של תוספת של כרום 30%-21% וניקל 66%-4%. תחום הטמפרטורות נע בין 1149 - 871 מ"צ.

החברה מייצרת את הנתכים העמידים בקורוזיה הבאים:CF-8, CF-3, CD-30, CA-6NM, CA-40, CA15, CA-40, CH-20, CG-8M, CF-8C, ,CF-8M, CF-3M CK-20 CZ-100, Alloy 625 מבין הנתכים נציין כי 3 מהם מרטנזטים 410 - 420 - 442 והיתר אוסטנטים 304, 304L, 316, 316L, 347 ו- 317. הנתך Alloy 625 מכיל 21.5% כרום, 60% ניקל ויש גם 9% מוליבדן ושאריות של ניוביום (קולמביום).

נתכים שפותחו ע"י החברה והם רכוש החברה:

 • MO-RE1: הרכבו 0.45% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל, 1% טנגסטן - הנתך מיועד לטמפרטורות שבין 1149 - 1093 מ"צ.
 • MO-RE2: הרכב הנתך 0.2% פחמן, 33% כרום, 50% ניקל ו 17% טנגסטן + אלומיניום. תחום הטמפרטורות שלו הוא עד 1315 מ"צ.
 • SUPERTHERM: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל, 15% קובלט ו- 5% טנגסטן הוא טוב עד לטמפרטורה של 1260 מ"צ.
 • TMA 4700: מכיל 0.40% פחמן, 25% כרום, 20% ניקל, 15% קובלט והשאר תוספות מיקרויות של ניוביום, טנגסטן וטיטניום. הוא למעשה שיפור של HK. טוב כנגד זחילה.
 • TMA 4701: ההרכב הכימי לא נתון כאן מחמת הסודיות. שוב שיפור נוסף ב HK עם שיפור בזחילה בטמפרטורות גבוהות וטוב במיוחד לרפורמרים (תנורים שמשנים את מצב החומר).
 • Nickel Aluminides: ההרכב לא נתון כאן מחמת סודיות. זהו נתך של ניקל אלומיניום. שפותח במעבדות ״אורקיז׳״ וניתן כרשיון לחברת "דורלוי". טוב במיוחד לרולים בתנור לטיפול תרמי שעוסק בחיסום.
 • MO-RE 9: מכיל 0.09% פחמן, 25% כרום, 35% ניקלו 1.2% ניביום. הוא למעשה שיפור של HP עם ניביום. מתאים לחלקים מחוץ לתנור במיוחד חלקים שצריכים משיכות אחרי הזיקון שלהם.
 • MO-RE 10: הנתך מכיל 0.40% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל ו 1.2% ניוביום + תוספות של טיטניום ועפרות נדירות זוה שיפור נוסף ב- HP.
 • MO-RE 10MA: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל ו 1.2% ניוביום ותוספות מיקרוניות של זירקוניום וטיטניום. הנתך טוב עד טמפרטורות של 1079 מ"צ ומתאים במיוחד לתנור אתילן ע"י פירולוזה.
 • TMA 6300: הנתך מכיל 0.40% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל ו 1.2% ניוביום ותוספות מיקרוניות של טיטניום ועפרות נדירות. הוא מתאים לטמפרטורה עד 1066 מ"צ טוב במיוחד לתנורי רפורמר.
 • TMA 6301: שוב אין הרכב כימי מחמת סודיות. הרכב בוא ברזל, ניקל וכרום עם עפרות נדירות. שיפור נוסף ב HP משפר את היכולת לזחילה בטמפרטורות גבוהות ומתאים במיוחד לתנורי רפורמר.
 • MO-RE21: הנתך מכיל 0.1% פחמן, 20% כרום, 32% ניקל ו 1.2% ניוביום. הצינור שבתנור מתאים להתעייפות תרמית וכנגד שוק תרמי. החומר כיציקה דומה בתכונותיו לחומר מסוג 800HT.
 • MO-RE32MA: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 28% כרום, 36% ניקל ומיקרו תוספות של אלומיניום ועפרות נדירות. הנתך מתאים במיוחד לתנור עם טיפול תרמי.
 • 22Hהנתך מכיל 0.45% פחמן, 30% כרום, 50% ניקל ו 4% טנגסטן. החומר אוסטניטי וטוב עד טמפרטורה של 1204 מ"צ.
 • Super 22H: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 28% כרום, 48% ניקל, 5% טנגסטן ו 3% קובלט. הנתך טוב לטמפרטורות שבין 1200 - 1066 מ"צ.
 • 50-50cb: הנתך מכיל 0.1% פחמן, 48% כרום, 50% ניקל ו 1.5% ניוביום.
 • MO-RE 40: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 34% כרום, 45% ניקל ו 1.3% ניוביום. טוב במיוחד נגד פחמון של הצינור וגם אוקסידציה. טוב עד 1149 מ"צ.
 • MO-RE40MAהנתך מכיל 0.45% פחמן, 34% כרום, 45% ניקל, 1% ניוביום ותוספות מיקרוניות של טיטניום ועפרות נדירות. טוב מביוחד נגד פחמון של הצינור וגם אוקסידציה. טוב עד 1149 מ"צ.
 • MO-RE 2150: משפחה של נתכים, הנתך מכיל כרום, ניקל, קובלט (לא נתון עקב סודיות).
 • MO-RE 100: הנתך שייך למשפחת נתכים שקשורים בפיתוח הנתכים העמידים בטמפרטורה בעתיד לבוא.

לקבלת דוגמאות מהנתכים ויעוץ על התאמה למפעלכם

צרו קשר

מוצרי הנתכים המיוחדים

פחים
פחים
פלטות
פלטות
ברגים
ברגים
צינורות
צינורות
פיטינגס
מחברים
מוטות
מוטות