Understand you better, more available

נתכים של יציקות

נתכים עמידים בפני טמפרטורה

חברת Duraloy משתמשמת בהרבה סוגים של נתכים:
HN, HL, HK, HI, HH, HF, HE, HD, HC, HP, HT, HU, HW ו - HX.
כל הנתכים האלו תולדה של תוספת של כרום 30%-21% וניקל 66%-4%. תחום הטמפרטורות נע בין 1149 - 871 מ"צ.

נתכים עמידים בפני קורוזיה

CF-8, CF-3, CD-30, CA-6NM, CA-40, CA15, CA-40, CH-20, CG-8M, CF-8C, ,CF-8M, CF-3M CK-20 CZ-100, Alloy 625
מבין הנתכים נציין כי 3 מהם מרטנזטים 410 - 420 - 442 והיתר אוסטנטים 304, 304L, 316, 316L, 347 ו- 317.
הנתך Alloy 625 מכיל 21.5% כרום, 60% ניקל ויש גם 9% מוליבדן ושאריות של ניוביום (קולמביום)

נתכים שפותחו ע"י חברת Duraloy והם רכוש החברה

MO-RE1: הרכבו 0.45% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל, 1% טנגסטן - הנתך מיועד לטמפרטורות שבין 1149 - 1093 מ"צ.

MO-RE2: הרכב הנתך 0.2% פחמן, 33% כרום, 50% ניקל ו 17% טנגסטן + אלומיניום. תחום הטמפרטורות שלו הוא עד 1315 מ"צ.

SUPERTHERM: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל, 15% קובלט ו- 5% טנגסטן הוא טוב עד לטמפרטורה של 1260 מ"צ

TMA 4700: מכיל 0.40% פחמן, 25% כרום, 20% ניקל, 15% קובלט והשאר תוספות מיקרויות של ניוביום, טנגסטן וטיטניום. הוא למעשה שיפור של HK. טוב כנגד זחילה.

TMA 4701: ההרכב הכימי לא נתון כאן מחמת הסודיות. שוב שיפור נוסף ב HK עם שיפור בזחילה בטמפרטורות גבוהות וטוב במיוחד לרפורמרים (תנורים שמשנים את מצב החומר).

Nickel Aluminides: ההרכב לא נתון כאן מחמת סודיות. זהו נתך של ניקל אלומיניום. שפותח במעבדות Oakridge וניתן כרשיון לחברת Duraloy. טוב במיוחד לרולים בתנור לטיפול תרמי שעוסק בחיסום.

MO-RE 9: מכיל 0.09% פחמן, 25% כרום, 35% ניקלו 1.2% ניביום. הוא למעשה שיפור של HP עם ניביום. מתאים לחלקים מחוץ לתנור במיוחד חלקים שצריכים משיכות אחרי הזיקון שלהם.

MO-RE 10: הנתך מכיל 0.40% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל ו 1.2% ניוביום + תוספות של טיטניום ועפרות נדירות זוה שיפור נוסף ב- HP.

MO-RE 10MA: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל ו 1.2% ניוביום ותוספות מיקרוניות של זירקוניום וטיטניום. הנתך טוב עד טמפרטורות של 1079 מ"צ ומתאים במיוחד לתנור אתילן ע"י פירולוזה.

TMA 6300: הנתך מכיל 0.40% פחמן, 25% כרום, 35% ניקל ו 1.2% ניוביום ותוספות מיקרוניות של טיטניום ועפרות נדירות. הוא מתאים לטמפרטורה עד 1066 מ"צ טוב במיוחד לתנורי רפורמר.

TMA 6301: שוב אין הרכב כימי מחמת סודיות. הרכב בוא ברזל, ניקל וכרום עם עפרות נדירות. שיפור נוסף ב HP משפר את היכולת לזחילה בטמפרטורות גבוהות ומתאים במיוחד לתנורי רפורמר.

MO-RE21: הנתך מכיל 0.1% פחמן, 20% כרום, 32% ניקל ו 1.2% ניוביום. הצינור שבתנור מתאים להתעייפות תרמית וכנגד שוק תרמי. החומר כיציקה דומה בתכונותיו לחומר מסוג 800HT.

MO-RE32MA: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 28% כרום, 36% ניקל ומיקרו תוספות של אלומיניום ועפרות נדירות. הנתך מתאים במיוחד לתנור עם טיפול תרמי.

22H: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 30% כרום, 50% ניקל ו 4% טנגסטן. החומר אוסטניטי וטוב עד טמפרטורה של 1204 מ"צ.

Super 22H: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 28% כרום, 48% ניקל, 5% טנגסטן ו 3% קובלט. הנתך טוב לטמפרטורות שבין 1200 - 1066 מ"צ.

50-50cb: הנתך מכיל 0.1% פחמן, 48% כרום, 50% ניקל ו 1.5% ניוביום.

MO-RE 40: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 34% כרום, 45% ניקל ו 1.3% ניוביום. טוב במיוחד נגד פחמון של הצינור וגם אוקסידציה. טוב עד 1149 מ"צ.

MO-RE40MA: הנתך מכיל 0.45% פחמן, 34% כרום, 45% ניקל, 1% ניוביום ותוספות מיקרוניות של טיטניום ועפרות נדירות. טוב מביוחד נגד פחמון של הצינור וגם אוקסידציה. טוב עד 1149 מ"צ.

MO-RE 2150: משפחה של נתכים, הנתך מכיל כרום, ניקל, קובלט (לא נתון עקב סודיות). דורש השלמה לכתוב DEA

MO-RE 100: הנתך שייך למשפחת נתכים שקשורים בפיתוח הנתכים העמידים בטמפרטורה בעתיד לבוא.